Mé schopnosti:

Nejvíce se zajímám o hardware všeho druhu
Základní manipulace s nástavbami na Android
Práce s Photoshopem i vektorovou grafikou
Práce s weby (html, css, php, jquery)
Manipulace se všemi dostupnými OS
Schopnost technické popory
Výběr nebo přímo stavba PC na míru

Odkazy na některé rozpracované projekty:

Kontakt

Jméno: -----
Příjmení: --------
Email: -------
Adresa: ---